Śmierć dziecka zawsze wiąże się z ogromnym bólem, rozczarowaniem i żalem. Tym emocjom często towarzyszy również gniew i złość na świat i jego niesprawiedliwość. Wiemy, że ostatnie pożegnanie może pozwolić rodzicom rozpocząć godne przeżywanie żałoby, dlatego w zakładzie pogrzebowym Dezako organizujemy pogrzeby dzieci, w tym pogrzeby dzieci martwo urodzonych.

Zgodnie z przepisami w Polsce każdy rodzic ma prawo zorganizować pogrzeb swojego dziecka, niezależnie od tego, kiedy doszło do utraty ciąży. Jeśli do poronienia doszło przed możliwością ustalenia płci, konieczne będzie wykonanie testów genetycznych (które opłaca rodzic), następnie po uzyskaniu wyników, lekarz wystawia kartę martwego urodzenia. Innym rozwiązaniem jest uprawdopodobnienie płci — a więc wskazanie płci na podstawie odczuć rodziców. Jeśli jednak płeć jest możliwa do ustalenia, lekarz od razu może wystawić kartę martwego urodzenia oraz karty zgonu. Z wystawionymi dokumentami należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie zostanie wystawiony skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się one martwe.

Czy w przypadku pogrzebu martwo urodzonego dziecka można uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Każdy rodzic ma prawo pochować swoje dziecko, niezależnie od tego, kiedy doszło do poronienia. Jeśli jednak lekarz wystawił samą kartę zgonu na podstawie uprawdopodobnienia płci, a zgon nie został zarejestrowany w USC, to rodzina musi zorganizować pogrzeb na własny koszt. Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, należy zarejestrować śmierć w USC. Ta czynność nie tylko pozwoli na uzyskanie zasiłku pogrzebowego, ale również umożliwi matce na skorzystanie z urlopu macierzyńskiego. Rejestracja w USC możliwa jest tylko na podstawie karty martwego urodzenia, która wystawiana jest wtedy, gdy znana jest płeć.

W zakładzie pogrzebowym Dezako pomożemy w organizacji uroczystości pogrzebowej dziecka nienarodzonego. Wiemy, że to bardzo kruchy i bolesny czas dla matki lub obojga rodziców. Dlatego do organizacji pogrzebu podchodzimy z ogromną starannością. Robimy wszystko, aby pomóc rodzicom w żałobie, służymy naszą wiedzą i doświadczeniem.

Kontakt do zakładu pogrzebowego Dezako

Rzeszowska 2739-200 Dębica

Rekomendacje portali branży pogrzebowej

Funer Rekomendacje.png

Uslugi Pogrzebowe Rekomendacja.png

Zakład Pogrzebowy Dezako © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Brainbox Gdynia

Call Now Button