Poradnik Pogrzebowy

Gdy umiera ktoś Bliski, zazwyczaj jego rodzina odczuwa oprócz bólu i smutku, także duże zagubienie, które sprawia, że trudno jest niejednokrotnie podjąć odpowiednie działania. Dla takich właśnie osób przygotowaliśmy krótki poradnik, który ma za zadanie ułatwić postępowanie w tych trudnych chwilach.

Jeżeli śmierć Bliskiej Osoby nastąpi w domu, konieczny jest najpierw kontakt z lekarzem POZ lub – poza godzinami pracy ośrodka zdrowia – z pogotowiem ratunkowym pod nr 999 lub 112 (z telefonu komórkowego). Przybyły lekarz dokonuje oględzin osoby zmarłej i stwierdza jej zgon. Wystawia także kartę zgonu, która uprawnia zakład pogrzebowy do eksportacji ciała Zmarłego do chłodni.

Po otrzymaniu karty zgonu należy zawiadomić zakład pogrzebowy, aby przetransportował ciało Zmarłego. Jeśli Państwo zdecydują, że chcą powierzyć to delikatne zadanie Zakładowi Pogrzebowemu DEZAKO, prosimy o kontakt pod numerami telefonów 14 670 40 29 lub pod numerem dyżurnym 604 421 277.

Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu lub innym zakładzie opiekuńczo-leczniczym, za zgłoszenie faktu śmierci odpowiedzialny jest dana placówka. Ona też wystawia kartę zgonu. Najczęściej – o ile placówka taka dysponuje własną chłodnią (jak to ma miejsce w przypadku szpitali) – ciało Zmarłego jest tam przechowywane. Rodzina w żałobie może skontaktować się z naszym biurem. Udzielimy wszelkich informacji dotyczących organizacji pogrzebu i na prośbę klienta, przejmiemy na siebie wszystkie formalności.

Z pracownikiem zakładu pogrzebowego Dezako można kontaktować się pod numerem telefonu: 14 670 40 29 lub 604 421 277.

Jeśli do śmierci doszło w hospicjum, pracownik placówki informuje o tym rodzinę. W tym miejscu warto pamiętać o tym, że to krewni Zmarłego zawsze decydują o wyborze zakładu pogrzebowego. Pracownik hospicjum w imieniu klienta kontaktuje się z wybranym zakładem pogrzebowym w celu zorganizowania eksportacji ciała do chłodni.

W zakładzie pogrzebowym Dezako pełnimy całodobowy dyżur telefoniczny i gotowi jesteśmy do pomocy o każdej porze. Można się z nami kontaktować pod numerem telefonu: 14 670 40 29 lub 604 421 277.

Jeśli do śmierci doszło w wyniku przestępstwa lub nieszczęśliwego wypadku rodzina lub świadkowie wydarzenia wzywają odpowiednie służby. W takiej sytuacji przeważnie zostaje zlecone przewiezienie ciała do Zakładu Medycyny Sądowej. Za koszt eksportacji ciała i czas przebywania Zmarłego w chłodni Zakładu Patomorfologii odpowiada prokuratora. Po zakończonych czynnościach wyjaśniających rodzina zwraca się do prokuratury, aby uzyskać zezwolenie na wydanie zwłok.

W zakładzie pogrzebowym Dezako mogą Państwo liczyć na nasze pomoc i wsparcie – najlepiej kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 14 670 40 29 lub 604 421 277.

Jeśli do śmierci doszło poza granicami kraju konieczne jest zatrudnienie firmy pogrzebowej, która przejmie na siebie wszystkie kwestie logistyczne oraz prawno-urzędowe. Eksportacja ciała z innego kraju zawsze wiąże się ze sporym wyzwaniem i znajomością przepisów prawnych. W zakładzie Dezako odpowiemy na wszystkie pytania, przygotujemy odpowiedni plan i przetransportujemy ciało do wyznaczonego przez naszych klientów miejsca.

W celu uzyskania odpowiedzi na więcej pytań, można się z nami kontaktować pod numerem telefonu: 14 670 40 29 lub 604 421 277.

Organizacja pogrzebu i formalności

Należy pamiętać, że zakład pogrzebowy, któremu zleca się eksportację ciała Zmarłego nie musi być tym samym, któremu powierzy się organizację ceremonii żałobnej. Po wyborze odpowiedniej firmy pogrzebowej można rozpocząć przygotowania do uroczystości ostatniego pożegnania. W tym celu konieczne będzie udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego miejscu zgonu Zmarłego. Tam na podstawie karty zgonu oraz dowodu osobistego osoby zmarłej uzyskuje się akt zgonu.

W Zakładzie Pogrzebowym DEZAKO ustalamy następujące szczegóły pogrzebu:

 • określenie typu uroczystości pogrzebowe – tradycyjna lub kremacyjna
 • data pochówku
 • data kremacji
 • określenie rodzaju obrzędu – ceremonia religijna lub obrzęd świecki
 • wybór cmentarza oraz miejsca pochówku
 • wybór trumny, urny oraz innych akcesoriów pogrzebowych

Do wybranego zakładu pogrzebowego należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty zmarłego i jego współmałżonka
 • akt zgonu
 • zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatni odcinek renty lub emerytury (w przypadku, gdy zmarły był rencistą lub emerytem).

Zasiłek pogrzebowy

Pogrzeb może wiązać się z nieoczekiwanym wydatkiem. Dlatego w zakładzie pogrzebowym Dezako w miejscowości Dębica pomagamy w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego z ZUS, KRUS i MSWiA, którego koszt wynosi 4 000 złotych.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje każdej osobie, która opłaciła organizację pogrzebu. Może być to więc członek rodziny, pracodawca, pomocy społecznej, gminie lub powiatowi, związkom wyznaniowym lub kościołowi.

W Zakładzie Pogrzebowym DEZAKO ustalamy następujące szczegóły pogrzebu:

 • określenie typu uroczystości pogrzebowe – tradycyjna lub kremacyjna
 • data pochówku
 • data kremacji
 • określenie rodzaju obrzędu – ceremonia religijna lub obrzęd świecki
 • wybór cmentarza oraz miejsca pochówku
 • wybór trumny, urny oraz innych akcesoriów pogrzebowych

Jakie dokumenty są konieczne do uzyskania zasiłku pogrzebowego?

 • druk ZUS Z-12
 • akt zgonu
 • rachunek poniesionych kosztów
 • skrócone odpisy stanu cywilnego (w przypadku członków rodziny)
 • zaświadczenie o o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Kontakt do zakładu pogrzebowego Dezako

Rzeszowska 2739-200 Dębica

Rekomendacje portali branży pogrzebowej

Funer Rekomendacje.png

Uslugi Pogrzebowe Rekomendacja.png

Zakład Pogrzebowy Dezako © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Brainbox Gdynia

Call Now Button